U středních a těžkých forem deprese je základem léčba antidepresivy, ale u lehké formy máme spoustu jiných možností – ideální je denní fyzická aktivita trvající alespoň půl hodiny (např. cvičení, běh, štípání dřeva apod.). Námaha povzbuzuje mozek k tvorbě endorfinů, kterým se též říká hormony dobré nálady. Kdo to vydrží týden, má slušnou šanci vydržet i měsíc. Po dvou až třech měsících pak zjistí, že tuto zátěž potřebuje, takže kromě zlepšené nálady získá i velmi žádoucí návyk.

Z psychologických přístupů pomáhá v podstatě jakákoli psychoterapie, protože podstatou je vždy přijetí člověka se všemi jeho starostmi a problémy. Psycholog vždy hledá zdroje- tedy něco, na čem se dá stavět, co lze podpořit – dobré rodinné vztahy, nějaký zájem, schopnosti dotyčného, snaha a vůle svou situaci řešit… vždy se něco najde.

Psychoanalyticky orientovaná terapie pracuje s nevědomými přáními a pocity člověka. Skupinová terapie je vynikající tam, kde deprese nějak souvisí s mezilidskými vztahy (což je velmi často). Z podobné kategorie je rodinná terapie, při níž se zkoumá fungování rodiny a jednotlivých členů. Kognitivně-behaviorální terapie zase pracuje s myšlenkami, pocity a chováním člověka, přičemž všechny tyto tři elementy spolu úzce souvisí.

Psychoterapie i režimová opatření mají velký význam i u těžších forem depresí, kde se doplňují s léky.

Mnohé psychoterapeutické metody představujeme v online kurzu Žlutá sova – Život bez deprese. Kurz procházíte z pohodlí domova, podívejte se na něj!

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

relaxace v mp3 ke stažení