Funkce antidepresiv v mozkuPro zkoumavé povahy: Jak vlastně v mozku antidepresiva fungují?

Nutno na to jít mírně zeširoka, ale nebojte, co nejjednodušeji. V mozku jsou buňky neurony. Veškerá činnost probíhá tak, že jeden neuron dostane signál a předá ho dalšímu, ten dalšímu atd. atd. Takto je řízen třeba pohyb rukou, mrkání, trávení a samozřejmě i naše nálada. Signál jde neuronem a na jeho konci se má předat – jenže tam je mezera! Neurony na sebe nejsou napojené (neptejte se mě, proč). Takže tento neuron vypustí do té mezery tzv. přenašeč signálu (neurotransmiter). Molekuly přenašeče vniknou do toho následujícího neuronu a tím se signál přenáší dál. Ty molekuly, které se nestačí na druhý neuron navázat, jsou buď zlikvidovány, nebo recyklovány. Ona mezera (odborně synaptická štěrbina) musí být udržována v pořádku. Nervových přenašečů je mnoho druhů a jejich nerovnováha působí nejrůznější problémy včetně depresí. U deprese jsou nejdůležitější dva přenašeče: serotonin a noradrenalin.

Je-li serotoninu málo, přichází deprese, čili úkolem léků je jeho množství zvýšit. Pro náš příklad si vezměme jako příklad některý lék ze skupiny SSRI. Tyto léky zvyšují množství serotoninu tak, že blokují či zpomalují onen úklid v synaptické štěrbině. Jak je totiž serotoninu málo, k druhému neuronu ho dojde méně, než je potřeba pro jeho aktivaci a zbytek je příliš rychle odstraněn. Díky SSRI má serotonin více času navázat se na následný neuron. Žádná záhada v tom, jak vidíte, není. Takže také není důvod se antidepresiv obávat, protože v mozku pouze podporují žádoucí přirozené procesy.

A jen tak na okraj, zkratka SSRI znamená, že jde o inhibitory (zpomalovače) reuptace (vychytávání, úklidu) serotoninu. Prostě žádná velká věda:)

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

test osobnosti