Zde naleznete přehled diagnóz podle jejich oficiálního seznamu – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize neboli MKN 10. Pomohou vám zorientovat se v lékařských zprávách.

F30.0 Hypománie
F30.1 Mánie bez psychotických symptomů
F30.2 Mánie s psychotickými symptomy
F30.8 Jiné manické fáze
F30.9 Manická fáze, NS
F31.0 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F31.1 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F31.2 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F31.3 Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F31.4 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F31.5 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy
F31.6 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F31.7 Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F31.8 Jiné bipolární afektivní poruchy
F31.9 Bipolární afektivní porucha, NS
F32.0 Lehká depresivní fáze
F32.1 Středně těžká depresivní fáze
F32.2 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F32.3 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F32.8 Jiné depresivní fáze
F32.9 Depresivní fáze, NS
F33.0 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F33.1 Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F33.2 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů
F33.3 Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F33.4 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F33.8 Jiné periodické depresivní poruchy
F33.9 Periodická depresivní porucha, NS
F34.0 Cyklothymie
F34.1 Dysthymie
F34.8 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F34.9 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS
F38.0 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F38.1 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F38.8 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)

online psychotesty