Související pojmy, které jsou použity v textu, a takové, s nimiž se můžete setkat v lékařských záznamech:

abulie – porucha vůle, neschopnost „donutit se něco dělat“

ahasverismus – blud, že člověk je odsouzen k věčnému životu a v utrpení

ambivalence – nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)

ambivalentní – rozpolcený

anamnéza – souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atp.

antidepresiva, zkratka AD – léky k léčení deprese

anxieta; anxiózní – úzkost; úzkostný

anxiolytika; anxiolytický – léky proti úzkosti; proti úzkosti

autoagrese – agrese obrácená proti vlastní osobě

autoakuzace – obviňování sebe

automutilace – ubližování vlastní osobě

depresant – člověk trpící depresí

komorbidita – současný výskyt další poruchy (nemoc A je doprovázena komorbidní nemocí B)

mutilace – poškozování, ubližování

premorbidní – v době před onemocněním

prevalence, incidence – výskyt onemocnění, procento nemocných

recidiva, rekurence – návrat nemoci po uzdravení

relaps – návrat nemoci během remise

remise – odeznění příznaků (nikoli uzdravení – to přijde až později)

rigidní – nepružný, strnulý

ruminace – neúčelné, nutkavé omílání nějakých situací v myšlenkách

sedace; sedativní – uklidnění, uklidňující

spontánní remise – odeznění příznaků bez léčby (nemoc „sama přejde“)

suicidant – sebevrah

suicidium – sebevražda

symptom – příznak

syndrom – trs, soubor příznaků

tentamen suicidii, TS – sebevražedný pokus

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

relaxace v mp3 ke stažení