Psychiatrická ambulace
Psychiatr je specializovaný lékař. Až na naprosté výjimky u nich neplatíte, mají smlouvy s pojišťovnami. Kontakt najdete nejsnadněji na internetu; kontakt na smluvní lékaře vám také dá vaše zdravotní pojišťovna. K psychiatrovi nepotřebujete doporučení od praktického lékaře. Většina psychiatrů jsou chápaví, inteligentní lidé, kteří mají snahu zjistit, jak na tom jste a co potřebujete.
Psychiatrické ambulance najdete i v nemocnicích a psychiatrických léčebnách.
Je dobré se předem telefonicky objednat, ale v aktuních případech není to nutné. Jestli budete předem volat v opravdu zoufalém stavu, zdůrazněte závažnost svého stavu a nenechte se odbýt a objednat na bůhvíkdy. Lékař je povinen se vám věnovat i bez objednání.

Psycholog nebo psychoterapeut

Pomůže vám při lehčím typu deprese. Objednání je většinou nezbytné a informujte se vždy na zpoplatnění – mnoho psychologů nemá s pojišťovnami smlouvy a platíte u nich v hotovosti. Pokud chcete bezplatného psychologa, je nejjednodušší zavolat si na svou zdravotní pojišťovnu, kde vám jsou povinni dát kontakt na klinického psychologa z vašeho okolí. Je třeba počítat s tím, že psychologové „na pojišťovnu“ mívají delší objednací doby, než jejich soukromí kolegové.

Váš praktický lékař
Pomůže vám s lehčími stavy, jinak vás doporučí k psychiatrovi nebo psychoterapeutovi. Může pro vás zařídit např. neurologické nebo endokrinologické vyšetření, pokud by to pokládal za opodstatněné. Psychické poruchy bývají někdy „vedlejším produktem“ tělesných onemocnění.

Internetová bezplatná poradna – zde
Můžete se ptát a také si pročíst otázky jiných lidí včetně odpovědí odborníků. Pražská linka důvěry: e-mailové poradenství – linka.duvery@csspraha.cz, chatové poradenství – www.chat-pomoc.cz

Telefonická linka důvěry
Na lince důvěry si můžete o čemkoli, co vás tíží, popovídat. Některé jsou v provozu nonstop, některé mají specializaci… Všude se vám budou rádi věnovat. Nemusíte se představit ani říkat, odkud jste, naopak mluvit můžete o čemkoli, co se vám honí v hlavě. Nebojte se odsouzení ani kázání, čekejte pochopení a ochotu.

Seznam linek důvěry s podrobnými informacemi (kdy fungují, jakou mají specializaci atd.)

Telefonní kontakty:

Pražská linka důvěry, Tel.: 222 580 697 nonstop
Linka bezpečí, Tel.: 800 155 555 nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence, Tel.: 284 016 666 nonstop
Linka důvěry Dětského krizového centra, Tel.: 241 484 149 nonstop
SOS centrum Diakonie, Tel.: 222 514 040, 222 521 912, 728 047 416, 777 734 173, 9-20 hod.
DONA – linka pomoci obětem domácího násilí, Tel.: 251 511 313 nonstop
Senior telefon, Tel.: 222 221 771 nonstop

relaxace v mp3 ke stažení