U těžkých forem deprese je základem léčba antidepresivy; zde se psychoterapie používá jako doplňková metoda. S lehčí depresí je to naopak, tam je psychologická léčba často dostatečným prostředkem a antidepresiva nemusí být nutná vůbec.

Psychoterapií existuje mnoho druhů, ale pomáhá v podstatě jakákoli, protože podstatou je vždy přijetí člověka se všemi jeho starostmi a problémy. Psycholog vždy hledá zdroje – tedy něco, na čem se dá stavět, co lze podpořit – dobré rodinné vztahy, nějaký zájem, schopnosti dotyčného, snaha a vůle svou situaci řešit… něco se najde u každého.

Hledají se také slabší místa, například potíže v mezilidských vztazích, chybné stereotypy v myšlení nebo spouštěcí momenty depresivních rozlad.

Asi většina psychoterapeutů dnes pracuje integrativním stylem, to znamená, že nejsou zaměření na nějakou konkrétní psychoterapeutickou školu. Z těch úzce zaměřených má depresi dobře zvládnutou kognitivně-behaviorální terapie, který pracuje s myšlením a chováním. Seznam KBT terapeutů

Skupinová terapie je vynikající tam, kde deprese nějak souvisí s mezilidskými vztahy (což je velmi často). Z podobné kategorie je rodinná terapie, při níž se zkoumá fungování rodiny a jednotlivých členů.

Mnohé psychoterapeutické metody najdete i v online kurzu Žlutá sova – Život bez deprese. Kurz vám může pomoct jako doplněk osobního kontaktu s odborníkem.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

 

http://www.velka.zlutasova.cz