Velmi slibným se jeví výzkum antidepresivních účinků látek obsažených v substancích s halucinogenním či anestetickým účinkem – diethylamid kyseliny lysergové na ulici známý jako LSD, psilocybin (lysohlávky), ketamin, DMT a MDMA (extáze). K účinku proti depresi je zapotřebí relativně vysoká dávka; taková, která už zároveň navodí i halucinace. Podle prof. Horáčka z Národního ústavu duševního zdraví často stačí už jedna „psychedelická seance“, aby u 50-70% lidí velmi rychle ustoupila depresivní symptomatika. Benefitem je i samotný halucinatorní prožitek, který poskytuje jedinečnou zkušenost, díky které to už potom není totéž, co předtím. Tohle referují lidé, kteří experimentální léčbou prošli – ovšem s důkladnou přípravou a provázeni psychoterapeutem před i po.

Protože halucinogenní trip nemusí být vždy úplně bezpečná záležitost – nikdo neumí zaručit, aby byl obsah halucinací příjemný, bez masivní úzkosti apod., u disponovaných jedinců pak teoreticky hrozí propuknutí psychózy –, nelze domácí samoléčbu tohoto typu doporučit. Navíc jsou u nás psychedelika stále ještě na seznamu nelegálních drog. Pro zájemce je tu zatím jen NÚDZ, klinika Psyon (a možná ještě další podobná pracoviště) a tam probíhající experimentální léčba.

Doufejme, že se optimistické náznaky stanou realitou a že depresi (ale i úzkostné poruchy včetně posttraumatické stresové poruchy a závislosti – což jsou všechno kategorie poruch, na něž halucinogeny zřejmě účinkují) bude možné co nejdříve vyhánět za pomocí magického výletu v jednotě s všehomírem:)