Manická porucha (manická epizoda)

Mánie postihuje zhruba 1% populace a projevuje se méně či více povznesenou náladou, upovídaností, tzv. myšlenkovým tryskem; člověku stačí minimum spánku, vyhledává dobrodružství (např. sexuální), utrácí, jezdí rychle autem, vyhledává společnost druhých lidí a chová se k nim familiárně až silně nevhodně. Může se objevit pocit, že dotyčný je mimořádný, velice schopný a že si může dovolit, co nikdo jiný ne. Slabší forma se nazývá hypománie. Jakkoli to vypadá, že manická epizoda je příjemná, realita je trochu komplikovanější: Jinak vzorný a zodpovědný muž je schopen utratit za jediný víkend veškeré rodinné úspory a ještě se zadlužit. Tím trpí jeho rodina a po „procitnutí“ z manického stavu i on sám. Přijde-li po mánii deprese, takový člověk často spáchá sebevraždu. Ve vystupňované formě mánie může člověk např. sexuálně obtěžovat neznámé lidi na veřejnosti, verbálně se projevuje velmi nahlas, běhá nahý mezi lidmi apod. Tyto projevy zpravidla vyústí v hospitalizaci postiženého jedince. Mánie se léčí pomocí preparátů, které stabilizují náladu (nejčastěji lithium, karbamezepin nebo valproát).

Bipolární afektivní porucha

Pro bipolární poruchu, které se mezi laickou veřejností často říká maniodepresivní psychóza, je typické střídání manické a depresivní epizody. Postihuje asi 1% populace a asi 20% nemocných suiciduje (spáchá sebevraždu).

Cyklotymie

Cyklotymie se podobá bipolární poruše, ale depresivní a manická epizoda mají slabou intenzitu. Týká se opět asi 1% populace a jde o dlouhodobý až trvalý stav. Poměrně významný podíl těchto poruch přechází po několika letech v klasickou bipolární poruchu.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

typy a poruchy osobnosti - test