Vloha + spouštěč = deprese

Na pozadí depresivní poruchy bývá určitá dispozice (vloha). Je-li tato dispozice, mnohdy dědičně daná, aktivována, způsobí projevy poruchy. Tím spouštěcím elementem může být celá řada podnětů: stres, silný úlek, dlouhodobá nespokojenost, užívání některých léků (např. některé preparáty na vysoký tlak nebo antikoncepce), zvýšená konzumace alkoholu, nedostatek odpočinku a spánku, vyčerpávání organismu nezdravým životním stylem a podobně. Mnoho depresí se objevuje na jaře a na podzim.

Náladu ovlivňují i výkyvy v činnosti endokrinních žláz (žláz s vnitřní sekrecí) a tak není udivující, že deprese často začne v obdobích jako je puberta, laktace, klimakterium nebo v průběhu menstruace.

Další koncepce – Podle psychoanalytického pojetí je deprese reakcí na nějakou ztrátu, další názor praví, že jde o důsledek narušeného vztahu mezi matkou a dítětem v raných vývojových fázích; podle jiné koncepce existuje cosi jako depresivní osobnost, která má sklon více prožívat negativní události v životě. Ztráta rodiče do 11 let věku je významným predispozičním faktorem (neboli zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího objevení se deprese).

Náchylnost k depresi také zvyšují potíže nebo určité neschopnosti ve vztazích k druhým lidem. Kdo neumí říkat „ne“, nechává si pro sebe své pocity, špatně navazuje vztahy a žije v obavách, že jej ostatní neberou a neváží si ho, ten by se měl – v rámci prevence deprese – pokusit o řešení těchto věcí. Hodně se tímto zabýváme ve skvěle hodnocených online kurzech Žlutá sova – podívejte se na ně, můžou pomoct i vám.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

test duševních poruch