Ochrana osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek pod doménami psyx.cz a psychoweb.cz (dále jen „Uživatel“) je PhDr. Michaela Peterková, Psychologické služby, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 74584022, e-mail: info (z@vináč) psyx.cz (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: Zájmem o stažení/prohlédnutí informačních materiálů (e-booků, nahrávek a jiných) (dále jen Materiál) poskytujete Správci svou e-mailovou adresu, IP adresu a údaj o tom, o který Materiál jste projevil/a zájem. Zadáním své e-mailové adresy a potvrzením (stažením Materiálu) souhlasíte s poskytnutím těchto osobních údajů. Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Poskytnutí citlivých osobních údajů není vyžadováno.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených databázích na elektronických nosičích poskytovatele webhostingu a programu pro odesílání hromadné pošty. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna dostupnými bezpečnostními mechanismy a Správce odpovědně zajišťuje své přístupové údaje k databázím proti úniku. Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli případným neoprávněným zásahem třetích osob.

Využití osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje využije Správce k doručení informací o Materiálu, o nějž jste projevil/a zájem, a k zasílání obchodních sdělení a dalších informací z oboru činnosti Správce.

Profilování: Správce má k dispozici informaci, o jaký Materiál jste projevil/a zájem. Tuto informaci může využívat tak, že vám bude zasílat další informace s ohledem na váš předchozí zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete na dobu 5 let. Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď pomocí kontaktních údajů Správce, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce je rovněž povinen vám na vaši žádost poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje a k jakému účelu u vás eviduje. V případě chybných osobních údajů můžete Správce požádat o jejich opravu. Na činnost Správce ohledně zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož lze podat stížnost.

Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018